دوره کوتاه مدت DBA از برایان تریسی
گواهینامه متعلق به دکتر علی یگانه می باشد 
 
 
گواهینامه شرکت در دوره آموزش رهبری و مدیریت  از دانشگاه  مادرید
گواهینامه متعلق به دکتر علی یگانه می باشد


 
گواهینامه تدریس قانون  جذب از دکتر جک کنفیلد
گواهینامه متعلق به دکتر علی یگانه می باشد 


 
گواهینامه تدریس قانون جذب از دکتر جک کنفیلد  ( یکی از مولفین فیلم راز ) 
گواهینامه متعلق به دکتر علی یگانه می باشد 


 
گواهینامه شرکت در کارگاه خصوصی برایان تریسی  و مجوز  تدریس مباحث مدیریتی از دیدگاه ایشون 
گواهینامه متعلق به دکتر علی یگانه می باشد 
 

در حوزه : بازاریابی و فروش
گواهینامه متعلق به دکتر علی یگانه می باشد 


 
در حوزه : مدیریت  حافظه و استرس
گواهینامه متعلق به دکتر علی یگانه می باشد 

 
گذراندن یک دوره در آکادمی مدیریت آلمان
گواهینامه متعلق به دکتر علی یگانه می باشد


 
گواهینامه 
جایزه   شعف  ( رضایت ) مشتری 
در حوزه : MENA   = middle east and north africa 
گواهینامه متعلق به دکتر علی یگانه می باشد