دوره تخصصی مهارت های لازم فروشنده حرفه ای یا فروش مشارکتی

فروشندگان حرفه ای روانشناسان خوبی هستند
تکنیک ها و روش های بالا بردن فروش و رشد کسب و کارها
چگونه برند های ماندگار خلق کنیم؟
برند های ماندگار از چه تکنیکی برای تبلیغات استفاده می کنند؟
یکی از خطا های شناختی در حوزه رفتار شناسی
چگونه مشتریان وفادار بسازیم؟