دکتر علی یگانه
وب سایت رسمی دکتر علی یگانه

خطای خودگزینی

اکثر انسان های معمولی از بخت خودشان راضی نیستند ، آنها تصور میکنند که اتفاقات بد و ناگوار تنها برای آنها می افتد . در صورتی که خیلی از اتفاقات و رویدادها کلی و همه گیر است . فرض کنید امروز در راه خانه یا محل کار لحظه عبور از چهارراه چراغ قرمز شد بعد حتماً با خودتان فکر می کنید که این موضوع شانس و بخت بد شماست . در صورتی که اصلاً توجه نداشته اید که این چراغ قرمز تنها چهارراهی بوده که است که مانع عبور سریع شما شده است و شما در هنگام عبور از تمامی چراغ های راهنمایی که سبز بود بی توجه بوده اید (شاید یک چراغ از پنج چراغ) و دچارخطای خودگزینی یا خودیاوری شده اید که بسیار مرسوم و فراگیر است . فرض کنید شما در سازمانی مسئول با رویکرد بازخورد محوری هستید که طور دائم در حال گرفتن Feedback از مشتریان هستید اما ممکن است بر حسب تصادف در مقطع زمانی که فرم های نظرسنجی را به گروهی از مشتریان بالفعل داده اید تنها یک نوع بازخورد گرفته اید و اصلا متوجه این نشدید که تمامی فرم ها بین مشتریان وفادار و راضی شما توزیع شده است ! و بدون اینکه مقصر باشید صدای مشتریان ناراضی و دلایل نارضایتیشان را نشنیده اید . 
شما در این مورد اشتباهی نکردید اما چون نتوانستید کل جامعه آماری را پوشش دهید بنابراین نتایج این نظرسنجی هم کاملاً بی ارزش است و استناد به آن کاری عبث. 
برای رهایی از خطای خودگزینی باید همواره به نتیجه گیری و استدلالمان مشکوک باشیم . شاید ما واقعاً خوش شانس یا بد شانس نیستیم و شاید عملکردمان خوب نیست  و ما بر حسب اتفاقات و عوامل بیرونی به موفقیت دست زده ایم . پس باید همیشه به مدل های مختلف برای نتیجه گیری که پایه و اساس تصمیم گیری های بعدی ما در زندگی و برای کسب و کاریمان است فکر کنیم . به قول آلبرت انیشتن ' با انجام و تکرار کارهای گذشته به احتمال زیاد به نتایج گذشته خواهیم رسید '. 
 
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 
فلک را سقف بشکایم و طرحی نو در اندازیم .

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.